日本小児神経学会
関連リンク集
入会手続きはこちら

Membership

Honorary Members

Tsugutoshi AOKI

Toshiaki ABE

Jean AICARDI

Masataka ARIMA

Yoshikatsu ETO

Shinji FUSHIKI

Kiyoshi HASHIMOTO

Toshiyuki HASHIMOTO

Kazuie IINUMA

Hiroyuki ISHIHARA

Asayo ISHIZAKI

Tatsuro IZUMI

Makiko KAGA

Hiroko KODAMA

Yukuo KONISHI

Komei KUMAGAI

Toru KUROKAWA

Kihei MAEKAWA

Toyojiro MATSUISHI

Satoshi MATSUMOTO

Tamotsu MATSUO

Teruhisa MIIKE

Mariko MOMOI

Toshisaburo NAGAI

Kenji NIHEI

Ikuya NONAKA

Teruyuki OGAWA

Shizuo OI

Kousaku OHNO

Yoko OHTSUKA

Shintaro OKADA

Makiko OSAWA

Morimi SHIMADA

Minoru SHINODA

Hideo SUGIE

Tateo SUGIMOTO

Yoshiyuki SUZUKI

Kenneth F. SWAIMAN

Keiya TADA

Yukio TAKASHIMA

Tsunekazu YAMANO

Kazuyoshi WATANABE

Chairperson

Takao TAKAHASHI

Members of the Board of Directors

Kazuhiro HAGINOYA

Shinichiro HAMANO

Masaharu HAYASHI

Kyoko ITO

Katsuhiro KOBAYASHI

Izumi KONDO

Yoshihiro MAEGAKI

Masashi MIZUGUCHI

Shinichi NIIJIMA

Hirokazu OGUNI

Akira OKA

Akihisa OKUMURA

Shinji SAITOH

Hiroaki SAKAMOTO

Masayuki SASAKI

Hitoshi YAMAMOTO

Hideo YAMANOUCHI

Yushiro YAMASHITA

Auditors

Hiroshi TAMAI

Sumimasa YAMASHITA


学会について学会の沿革会則・規則役員構成委員会構成学術集会・セミナー主催の学術集会・セミナー国際学会地方会